sunnuntai 7. tammikuuta 2018

Pohjatutkimus

Pitkään mietin pitäisikö pohjatutkimusta tehdä ollenkaan, koska vanhan purettavan mökin betoniperustus on ollut täysin hyvässä kunnossa. Se on 50-luvulla tehty, ei salaojia eikä styroks eristeitä. Siitä huolimatta ei mitään halkeamia tai painumia. Todennäköisesti maa on hyvin kantavaa.

Toisaalta pohjatutkimuksen perusteella rakennesuunnitelijan on helpompi tehdä perustussuunnitelma ja ei tarvitse tehdä oletuksia maan kantavuudesta tai millä syvyydellä kantava maa on.

Pyysin tarjouksen yhdeltä yritykseltä. Tarjous oli aivan ok ja sisältää:

POHJATUTKIMUKSET

 -painokairamenetelmällä yhteensä neljä tutkimuspistettä tulevalle rakennusalueelle
- pohjavesitutkimus silmämääräisesti sekä maanäyttein kairarei’istä
- silmämääräistä maalajiarviota varten maanäytteet kierrekairaottimella vähintään kahdesta tutkimuspisteestä
- kairadiagrammit luovutetaan pdf- versioina


PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

- lausunnossa esitetään ensisijainen perustamistapa rakennukselle
- maanvaraiselle perustukselle esitetään sallittu pohjapaine
- mahdolliselle paaluperustukselle arvioidaan paalupituus ja maan leikkauslujuus mitoitusta varten
- lausunnossa otetaan kantaa mm. routivuuteen, radoniin, tontin kuivatukseen ja putkitöihin
- perustamistapalausunto luovutetaan pdf- versiona


PINTAVAAITUS

- kartta-aineiston alkuvalmistelut
- rakennusalueen ympäristön pintavaaituksen & aineiston editoinnin
- pintavaaitus sisältää pohjatutkimuspisteiden kartoitustyöt
- kartoitustyökalustona käytämme robottitakymetriä ja GPS- laitteistoa
- kartoitustulos luovutetaan pdf- asemapiirustuksena sekä dwg- ja dxf- formaatissa
- mittauksessa käytettävä koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä: ETRSGK ja N2000

Tutkimus tehtiin 10.1.2018
Merkittiin tontin rajapyykit
Ensiksi merkittiin talon neljä nurkkapistettä kairausta varten. Paikannus oli GPS laitteella, jonka tarkkus on senttimetriluokkaa. Merkittiin myös tontin rajapyykit. Uuden talon nurkista 2 jää purettavan vanhan mökin alle, joten niitä ei voinut kairata, mutta neljä muuta nurkkapistettä tutkittiin. Pisteestä 1 otettiin myös maaperänäyte analysoitavaksi.

Tarkempi korkomittaus ja paikannus tehtiin tykometrillä.

Tykometrin asennus

Korkomittauksessa mitattiin myös jään pinnan korko järvessä. Tänä talvena (2018) järven pinta on n. 60cm ylempänä kuin yleensä. Itse asiassa vain kerran 80 luvulla vesi on ollut yhtä korkealla. Ylin piste etupihalla oli 3.9m ylempänä kuin jään pinta.

Kairauslaite pisteessä 4

Kaira löysi kovan pohjamaan pisteissä 1 ja 2 noin 1.3m syvyydestä ja pisteessä 3 oli merkillisesti yli 3m pehmeämpää maata ja pisteessä 4 kova maa oli 0.8m syvyydessä. Pisteiden 3 ja 4 välimatka on vain 3 metriä, joten tulos vaikutti erikoiselta.

Kairauspiste 3

2 kommenttia:

  1. Meillä oli samanlainen pohdinta kun lähdettiin ikivanhaa mökkiä uudistamaan. On uudessa perustassa kummiskin iso homma ja tarviketta harjateräsverkosta lähtien mitä pitäisi hankkia, joten haluttiin harkita asia kunnolla. Lopulta päädyttiin tekemään uusi perusta, jotta mökki olisi mahdollisimman pitkäikäinen.

    VastaaPoista
  2. Meillä oli myös lyhyt välimatka pisteiden välissä ja kovan maan syvyysero oli iso. Myös kairaukset tehtiin tontillemme. Paljon on vielä tekemistä, että päästään rakentamaan. https://www.northdrill.fi/northdrill/kairaustyot

    VastaaPoista